Over deze website

Op deze website is het mogelijk vragen te stellen over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Het stellen van een vraag schept voor u geen verplichtingen.

Wekelijks zullen de gestelde vragen kosteloos worden beantwoord en op deze website worden gepubliceerd. De vraagsteller krijgt het antwoord niet rechtstreeks toegezonden. Bij de publicatie van de antwoorden blijft de vraagsteller altijd anoniem.

De gepubliceerde antwoorden zijn algemeen van aard en hebben niet als doel in de plaats te treden van enig juridisch advies voor een specifiek geval. Ook de eventuele wettelijke termijnen zullen niet worden bewaakt. Indien u juridisch advies wilt inwinnen raadpleeg altijd een juridisch adviseur die is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht.

Stel uw vraag

De meest recente vragen en antwoorden

Krystle

Over de auteur

De auteur van deze website is mr. Krystle Aaron-de Bies, advocate en mediator bij Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam.

Voorafgaand aan haar beëdiging als advocate is Krystle tien jaren als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heeft Krystle diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heeft zij als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In haar laatste functie adviseerde Krystle de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. Zij was belast met de afhandeling van complexe ontslagzaken.

Gezien haar achtergrond heeft Krystle een specifieke deskundigheid in het militaire ambtenarenrecht.

Ook is Krystle deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Zo heeft zij de hoog aangeschreven postacademische specialisatieopleiding Algemene wet bestuursrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Om haar (militaire) expertise op peil te houden is Krystle ook lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo is Krystle lid van de Militaire Balie en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Buiten de advocatuur is Krystle als vrijwilliger verbonden aan een maatschappelijke instelling die professionele zorg en begeleiding biedt aan onder meer daklozen.

Krystle

Stel uw vraag