Disclaimer

De gepubliceerde antwoorden zijn algemeen van aard en hebben niet als doel in de plaats te treden van enig juridisch advies voor een specifiek geval. De omstandigheden van een specifiek geval kunnen van invloed zijn op een antwoord op een vraag die uit de betreffende situatie voortvloeit. Indien u in uw situatie juridisch advies wilt inwinnen raadpleeg altijd een juridisch professional gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht.

Vragenoverhetamar.nl is een persoonlijke website van Krystle Aaron-de Bies. Zij heeft deze website in eigendom. Vragenoverhetamar.nl is uitsluitend bedoeld voor educatie over het algemeen militair ambtenarenreglement. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Krystle Aaron-de Bies geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Krystle Aaron-de Bies is het niet toegestaan informatie van deze website elders te publiceren.

Indien u technische problemen ondervindt op deze website wordt u verzocht een e-mail te sturen naar: mail@vragenoverhetamar.nl.