Over de website

Vragenoverhetamar.nl is een website waarop het mogelijk is vrijblijvend vragen te stellen over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). De auteur van deze website is advocate mr. Krystle Aaron-de Bies. Krystle houdt zich in haar advocatenpraktijk dagelijks bezig met het militair recht, waaronder het militaire ambtenarenrecht.

Wekelijks zullen de gestelde vragen door Krystle worden beantwoord en door haar op deze website worden gepubliceerd. De vraagsteller krijgt het antwoord niet rechtstreeks toegezonden. Bij de publicatie van de antwoorden blijft de vraagsteller altijd anoniem. De ingezonden vraag is geen opdracht voor juridische dienstverlening maar een suggestie voor een aanvulling op vragenoverhetamar.nl.

De gepubliceerde antwoorden zijn algemeen van aard en hebben niet als doel in de plaats te treden van enig juridisch advies voor een specifiek geval. Gebruik de inhoud van deze website dan ook niet als zodanig. Indien u juridisch advies wilt inwinnen raadpleeg altijd een juridisch adviseur die is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht.