Privacy statement

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Vragenoverhetamar.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van deze website en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die vragenoverhetamar.nl verwerkt:

  • Voor en achternaam
  • Emailadres

Deze website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het doel. Het doel is het beantwoorden van vragen over het Algemeen militair ambtenarenreglement.

Vragenoverhetamar.nl gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor genoemd doel en zal nimmer uw gegevens aan derden verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling. Uw vraag zal anoniem op deze website worden gepubliceerd.

Heeft u nadere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de verwerking ervan? Stuur uw bericht naar mail@vragenoverhetamar.nl.